جوخه ققنوس

جوخه ققنوس، اولین گروه از مشاوران انجمن ایرانی مشاوران مارکتینگ است که مطابق با دانش روز صنعت مشاوره پرورش یافته و دوره آموزشی این گروه سیزده نفره که متشکل از متخصصین شاغل در صنایع مختلف اعم از دارو، ساختمان، تبلیغات و آموزش کشور، از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شده است. اعضاء جوخه ققنوس عبارتند از :

 1. شهاب اسماعیل یان
 2. نازی امیدی
 3. میلاد­ انواری
 4. وحید حجتی
 5. علیرضا خاتمی
 6. مبین خلیلی
 7. نرگس سیدین
 8. علیرضا شاطری
 9. مهسا غفاری
 10. سولماز کوهی
 11. علی مرزبان
 12. بهاره مقدسی
 13. صالح ناصرالمعمار