فلسفه تشکیل انجمن

فلسفه تشکیل انجمن ایرانی مشاوران مارکتینگ پر کردن خلا وجود یک سازمان حرفه ای ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مارکتینگ و موارد مرتبط با آن از قبیل برندینگ، تبلیغات، بازاریابی صادراتی،قیمت گذاری، بسته بندی، سازماندهی و مسائل منابع انسانی سازمانهای بازاریابی و بازاریابی عصر دیجیتال و … است. IMCS  به عنوان یک تشکل حرفه ای قصد دارد تا همزمان با توسعه خدمات خود، کادرسازی را نیز بر عهده بگیرد تا بتواند از افرادی به عنوان کارشناسان ارائه خدمات یا مشاوران استفاده کند که به پرورش آنها نظارت داشته و ایشان را با اصول استاندارد و رویه های حرفه ای مشاوره به این حرفه معرفی نموده است.

لوگو

ماموریت اصلی انجمن

در واقع انجمن ایرانی مشاوران مارکتینگ IMCS ، وظیفه تامین نیروی انسانی متخصص برای خود و ارتقای صنعت مشاوره مارکتینگ را همزمان برای خود به عنوان ماموریت تعریف کرده است. طبیعی است که این نهاد برای ایفای وظایف ذاتی و ماموریت خود باید مجهز به لوازم و زیرساختهایی نیز باشد. از این رو کارهایی نظیر تالیف و ترجمه متون تخصصی مرتبط با صنعت مشاوره مدیریت طراحی کارگاه ها، برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی در این جهت، فعالیت مستمر در فضای دیجیتال و بسیاری از محور های فرهنگسازی در حوزه های فعالیت IMCS  تعریف میشوند که همگی در راستای ماموریت آن ایفای نقش مینمایند.

چشم انداز ما در انجمن

نیت استراتژیک انجمن ایرانی مشاوران مارکتینگ ، IMCS ، تبدیل شدن به نهادی است که تمامی کسب و کار های خرد و کلان در ایران و نیز کسب و کارهای خارجی که نیاز به دریافت خدمات حرفه ای در زمینه مارکتینگ دارند بتوانند با اطمینان از دریافت بهترین سرویس از طریق نیروی انسانی با صلاحیت و پرورش یافته از خدمات IMCS استفاده کند.

از سوی دیگر IMCS  عزمی استراتژیک جهت تبدیل شدن به بزرگترین منبع دانش روز در زمینه مشاوره مارکتینگ را دارد. این امر با بهره گیری از برترین منابع دانش روز جهان و شکل دهی به همکاریهای بین المللی صورت میپذیرد.

رعایت اخلاق حرفه ای که در قلب آن منشور اخلاق حرفه ای انجمن ایرانی مشاوران مارکتینگ  قرار دارد و رعایت آن برای تمامی اعضای خانواده بزرگ IMCS ضروری و قطعی است ، سرلوحه تمامی فعالیتهای این نهاد در حال و آینده است.

منشور اخلاق حرفه ای

تمام اعضای انجمن ایرانی مشاوران مارکتینگ (IMCS) به صورت کتبی تعهد می­نمایند که به این اصول حرفه­ای پایبند باشند. بر پایبندی اساسی این اعضا به این اصول از طریق خود انضباطی و خود کنترلی نظارت می­شود و تعهد به این اصول یکی از شروط لازم برای ادامه عضویت در IMCS است.

استانداردهای رفتاری مشخص شده در این منشور، مبانی اصولی رفتار حرفه­ای در ارائه مشاوره را مشخص می­نماید. هدف از تهیه این منشور، کمک به اعضای IMCS برای رسیدن و ماندن در وضعیت کاملاً حرفه­ای نسبت به استانداردهای ارائه خدمات به مشتریان، تنظیم ارتباط با همکاران و جامعه در مورد خدمات مشاوره­ای است.

اعضای IMCS با پذیرش این منشور عواقب تخطی از اصول آن را نیز می­پذیرند.

در راس همه تعهدات مرتبط با اخلاق حرفه­ای، وفاداری و تعهد اعضاء نسبت به اهداف، برند و منافع کلی و جزئی انجمن، مورد تاکید انجمن بوده و مورد تایید و پذیرش اعضاست.